polityka prywatności

 

Pisząc do nas, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez zespół serwisu Satyrion.

Zgodnie z art. 4 pkt. 2 Rozporządzenia RODO*, „przetwarzanie” to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przetwarzamy tylko podane nam wyraźnie w wysłanej nam wiadomości dane osobowe osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem wskazanego na stronie adresu poczty elektronicznej, takie jak adres e-mail. Robimy to wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji elektronicznej, w szczególności przygotowania odpowiedzi na Wasze pytania.

Zachowamy dane, które nam podasz drogą mailową, na czas trwania korespondencji — i będziemy je przechowywać do 2 miesięcy po jej ustaniu.

Jeśli chcesz, byśmy zachowali w bazie danych Twój adres e-mail i ewentualnie inne dane, takie jak imię i nazwisko (jeśli nam je podasz) — zasygnalizuj nam w e-mailu, że chcesz utrzymać z nami kontakt i wyrażasz zgodę na zapisanie Twojego e-maila (i — ewentualnie — imienia i nazwiska) na naszej liście danych kontaktowych.

Nie powierzamy przechowywanych przez nas danych podmiotom trzecim, ani nie wykorzystujemy ich w celach marketingowych.

 


 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).